Stichting FieteBeth

Stichting Fietebeth is opgericht op 7 december 2021 door Marlies de Groot-Wisse en Corneel de Groot om het kinderboek (van hun dochter Sophia) “Pinkie heeft Epilepsie” te kunnen verkopen. De stichting is aangewezen als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Visie

Sophia haar droom is, dat kinderen met epilepsie herkenning en erkenning vinden in haar kinderboek en dat ze door de verkoop van het boek een bijdrage levert aan onderzoek naar epilepsie, zodat er in de toekomst niemand meer epilepsie heeft.

Missie

Het verkopen van het kinderboek “Pinkie heeft Epilepsie” en de opbrengst doneren aan EpilepsieNL.

Doelstelling Stichting

Stichting Fietebeth gaat in drie jaar tijd door middel van de verkoop van 1500 exemplaren van het boek “Pinkie heeft Epilepsie” geld inzamelen voor EpilepsieNL.

Activiteiten

Aangezien het boek al gereed was voor de oprichting van de Stichting, richt de stichting zich enkel op het promoten en verkopen van het kinderboek “Pinkie heeft Epilepsie”.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Fietebeth is onbezoldigd en bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter
    Angela van der Woude (woonachtig in Rijswijk Z.H.)
  • Penningmeester
    Marlies de Groot-Wisse (woonachtig in Den Haag)
  • Secretaris
    Petra Venrooy (woonachtig in Den Haag)